maanantai 11. tammikuuta 2016

Messukäsitteet

2

# osaston sijainti
Jos osasto sijaitsee näyttävällä paikalla, se houkuttelee enemmän kävijöitä. Osastolle voi lisätä esimerkiksi spottivaloja.

# toiminnallisuus
Jos osastolla on jotain toiminnallista tekemistä, kuten kyselyjä, kilpailuja tai asiakas voi kokeilla jotain tuotetta.

# osaston koko
Koko riippuu siitä, mitä kalusteita sinne halutaan, onko jotain toiminnalista ohjelmaa, esittelijöitä jne. Myös kävijöille täytyy olla tilaa. # valmisosastot
Helppous, toiminnallisuus ja edullisuus kulkevat käsi kädessä tässä kokonaisuudessa. Täydennetään omilla kalusteilla ja somisteilla. Valmisosastoja saa myös värillisinä.
Kuva: http://issuu.com/messukeskus/docs/messupalvelut_2015

# vakiorakenteet
Vakioseinäelementit ovat valkoiseksi maalattua kovalevyä, johon voi kiinnittää kevyitä esineitä esim. tarroilla, ruuveilla tai nauloilla. 
Vakiorakenteellisia osastoja voi maalata. Maalauksesta veloitetaan.
Muita elementtejä: ovielementti lukolla, taiteovielemntti lukolla, verhoelementti. 


Kuva: http://issuu.com/messukeskus/docs/messupalvelut_2015

Kuva: http://issuu.com/messukeskus/docs/messupalvelut_2015

# profiilirakenne
Monia leveys-, korkeus-, ja muotovaihtoehtoja. Materiaalina alumiiniprofiilirunko ja valkoinen levy. Somisteita voi kiinnittää heikkoliimaisella tarralla tai somistuskoukuilla. Ei maalata, vaan käytetään värillisiä seinälevyjä.


Kuva: http://issuu.com/messukeskus/docs/messupalvelut_2015
HUOM! Profiilirakenne ja vakiorakenne ovat erillisiä rakenteita ja niitä ei voi yhdistää.

# mainospaikat
Digitaaliset mainospaikat & Muut mainospaikat. Erikoisosastot, kattobanderollit, lattia- ja porrastarrat, liputukset ja sähköiset opasteet. Tuotenäytteiden ja maistiaisten jakopisteet, ohjelmalava-ajat, ohjelmalavan sponsorointi, kilpailut ja ammattimessujen kaulanauhat. 4

# rakenneratkaisut
"Yli 250 cm rakennelmat on sijoitettava väh. kahden metrin päähän naapuriosastosta, ellei näytteilleasettaja itse kirjallisesti sovi naapuriosaston kanssa, Tämä ei koske näyttelyesineitä. Otsalaudan korkeus on 30 cm. Profiilirakenteisessa otsalaudassa käytettävissä olevan vapaan tilan korkeus on 20 cm. Tarkemmat mitat profiilirakenteista löydät kuvastosta. Jokaisella osastolla on oltava sitä rajaavat seinät. Vakioseinä- ja profiilirakenteita ei voi yhdistää."

# näyttelygrafiikka
Näyttelygrafiikka luo osastolle ilmettä ja korostaa yrityksen logoa ja yrityskuvaa. 
Esimerkiksi: Banderollit ripustettuna trussirakenteesta, banderollit ripustettuna katosta, banderollit seinärakenteina, banderolli ripustettuna trussista ja kuvatuloste seinän päällä, kuvatulostukset profiilirakenteisessa osastossa, kuvatulostukset vakiorakenteisessa osastossa, ylikorkeat kuvatulostukset ja infotiskin peittolevyt, infotiski teipattuna, infotiskin peittolevy, kuvatulostukset seinien, otsalaudan ja tiskin päällä, huomiota herättäviä kuvia, muotoonleikatut kuvatulosteet, pilariverhoilu, otsalautalogot, logo seinässä, katosta ripustettu kyltti.Kuvatuloste muotoonleikattuna.


# osallistaminen
"Toimintatapa, joka perustuu eri toimijoiden ideoiden, osaamisen ja taitojen tehokkaaseen hyödyntämiseen ja käyttöön yhteisesti sovittujen tavoitteiden toteuttamiseksi."
Yhdessä tiedetään ja osataan enemmän kuin yksin. Vapaissa ja avoimissa rakenteissa toimimalla saavutetaan parempia tuloksia kuin suljetuissa rakenteissa toimimalla. Pohdiskelu ja suunnittelu, sekä moniulotteinen ja konkreettinen käytännön toteuttaminen.

# pystyttäminen
Messuosaston pystyttämiseen kannattaa varata aikaa ja auttavia käsiä. 

# tekniset ratkaisut
Turvallisuus, käytännöllisyys...

# sloganit
Messuosaston slogani kannattaa miettiä tarkkaan. Lyhyt ja ytimekäs slogani jää mieleen. Slogani on hyvä olla näkyvissä messuosastolla ja myös mainoksissa. 
6

# tunnistettavuus
Jotta osasto olisi tunnistettava, esimerkiksi yrityksen logo tulee olla näkyvissä. Tunnistettavuutta lisää myös sama värimaailma. 

# elämyksellisyys
Messut on oleellinen ja mahdollisuuksiltaan ainutlaatuinenosa yrityksen markkinointia. Messut on elämyksellinen ja sosiaalinen tapahtuma.

# värit
Väreillä on suuri merkitys houkuttelevuuteen ja mielenkiinnon herättämiseen. Laimeat värit eivät kiinnitä yhtä paljon huomiota kuin räikeät värit, mutta toisaalta liian räikeät värit ärsyttävät silmää. 

# houkuttelevuus
Näyttävä messuosasto houkuttelee vierailemaan. 

# ensivaikutelma
Osaston siisteys, huoliteltu, näyttävyys, jotain erillaista mitä muissa osastoissa ei ole...

# materiaalit8


# ennakkomarkkinointi

# logistiikka

# jäälkimarkkinointi

# kutsut

# opasteet

# pysäköinti ja ruokailut